od lutego 2000 r. - cztery lata wzorowej eksploatacji
Golf II (86r)Wydanie 2013 - Michal Saklak